IG208.2019.1.9 :Galicia Exporta Organismos Intermedios.

Programa: Ayudas del Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios.

Resolución do 8 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Cartel justificación

IG208.2019.1.9 :Galicia Exporta Organismos Intermedios.